Seminaariraportit

Työpaja karsinogeeneista ja työperäisestä syövästä

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (EU-OSHA) järjesti karsinogeeneja ja työperäistä syöpää käsitelleen työpajan ”Carcinogens and Work-Related Cancer” 3. ja 4. syyskuuta 2012 Berliinissä. Työpajaa isännöi toimitiloissaan Saksan työ- ja sosiaaliministeriö. Paikalle tuli 60 osanottajaa eri puolilta Eurooppaa, Euroopan komissiosta, työturvallisuuden ja työterveyden neuvoa-antavan komitean kemikaalityöryhmästä, johtavien työsuojelutarkastajien komitean (SLIC) Chemex-työryhmästä, kemiallisten aineiden työperäisen altistuksen raja-arvoja käsittelevästä tiedekomiteasta (SCOEL), Euroopan kemikaalivirastosta ja Maailman terveysjärjestön (WHO) alaisesta Kansainvälisestä syöväntutkimuskeskuksesta (IARC). Tavoitteena oli koota yhteen nykyinen tietämys karsinogeeneille altistumisesta sekä työperäisen syövän syistä ja siihen liittyvistä seikoista. Lisäksi pohdittiin keinoja hyödyntää tätä tietämystä koko Euroopan unionissa (EU) ja vähentää näiden syöpien aiheuttamaa rasitetta tulevaisuudessa.

Event Details

Sijainti: 
Ministry of Labour and Social Affairs premises - Berlin
Aloituspäivämäärä: 
03/09/2012 - 13:00
Päättymispäivämäärä: 
04/09/2012 - 18:00
Number of pages 21