Seminaariraportit

Riskit lisääntymisterveydelle työpaikoilla

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (EU-OSHA) järjesti yhteistyössä Ranskan ANSESin (elintarvike-, ympäristö- sekä työterveys- ja työturvallisuusasioista vastaavan viranomaisen) kanssa työpajan työpaikan riskeistä lisääntymisterveydelle (”Workplace risks affecting reproduction: from knowledge to action”) 15. ja 16. tammikuuta 2014. Työpaja pidettiin ANSESin tiloissa Pariisissa, ja paikalle tuli 60 osanottajaa eri jäsenvaltioista. Työpaikoilla on erilaisia lisääntymisterveydellisiä riskejä, jotka kemikaalien lisäksi liittyvät myös fysikaalisiin, biologisiin ja ergonomisiin tekijöihin. Lisääntymisterveydellisten riskien osalta painopiste on ollut ensisijaisesti naisissa ja useimmiten raskaana olevissa naisissa. Reprotoksiset riskit voivat kuitenkin vaikuttaa sekä naisten että miesten lisääntymisterveyteen, ja niiden vaikutus voi ulottua jopa seuraaviin sukupolviin. Tietoa on kuitenkin niukasti ja tuntemus vähäistä. Työpajan tavoitteena oli herättää keskustelua työpaikoilla esiintyvistä lisääntymiseen vaikuttavista riskeistä, edistää sidosryhmien välistä rakentavaa vuoropuhelua sekä tarjota alustavia tuloksia EU-OSHA:n tutkimustyöstä. 

Event Details

Sijainti: 
ANSES, French Agency for Food, Environment and Occupational Health and Safety, Paris
Aloituspäivämäärä: 
15/01/2014 - 13:30
Päättymispäivämäärä: 
16/01/2014 - 14:30
Number of pages 26