You are here

Julkaisut
03/04/2017

Työntekijöiden osallistuminen työsuojelun hallintaan: ESENER-2-kyselytutkimuksesta saatu kvalitatiivinen näyttö

Työntekijöiden osallistuminen työsuojelun hallintaan: ESENER-2-kyselytutkimuksesta saatu kvalitatiivinen näyttö

Tutkimuksessa keskitytään työntekijöiden työsuojeluun liittyvään edunvalvontaan sellaisena kuin työntekijöiden edustajat, heidän työtoverinsa, työnantajansa ja esimiehensä sen kokevat. Tutkimus perustuu kyseisten osallistujien syvähaastatteluihin 143 eri työpaikalla seitsemässä EU:n jäsenvaltiossa: Alankomaissa, Belgiassa, Espanjassa, Kreikassa, Ruotsissa, Virossa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

Useimmissa kyseisistä työpaikoista tehtiin myös ESENER-2-kyselytutkimus. Työpaikkoja oli mukana yhtä paljon kolmelta eri alalta (yksityinen tuotantosektori, julkinen sektori ja yksityinen palvelusektori) ja kolmesta kokoluokasta (pieni, keskisuuri ja suuri). Analyysin tueksi tehtiin kirjallisuuskatsaus ja lisähaastatteluja tärkeimpien organisaatioiden vastaajille sekä asiaankuuluvien ESENER-2-tietojen kvantitatiivinen lisäanalyysi.

Downloadin:EN