You are here

Julkaisut
29/06/2017

Kohti ikäystävällistä työtä Euroopassa: elämänkaaren kattava näkökulma työhön ja ikääntymiseen EU-virastoissa

Kohti ikäystävällistä työtä Euroopassa: elämänkaaren kattava näkökulma työhön ja ikääntymiseen EU-virastoissa

Raportissa esitellään ikääntyvään työvoimaan liittyviä haasteita ja tarkastellaan innovatiivisia ratkaisuja. Raportin on koordinoinut EU-OSHA yhdessä Cedefopin, EIGEn ja Eurofoundin kanssa, ja kukin EU-virasto keskittyy siinä väestömuutoksen eri näkökulmiin ja sen vaikutuksiin työllisyyteen, työoloihin, työntekijöiden terveyteen ja koulutukseen.

Raportissa tarkastellaan työoloja, esitellään esimerkkejä ikääntyvän työvoiman työsuojelun toimintaperiaatteista, valotetaan asiaa sukupuolinäkökulmasta ja selvitetään, miten ammattikoulutuksella ja elinikäisellä oppimisella voidaan tukea aktiivista ikääntymistä työssä.

 

Downloadin:EN