You are here

Julkaisut
17/01/2019

Yhteenveto – Datavetoinen menetelmä vaarallisille aineille altistumisen arvioinnista EU:n työpaikoilla

Yhteenveto – Datavetoinen menetelmä vaarallisille aineille altistumisen arvioinnista EU:n työpaikoilla

Tässä yhteenvetoraportissa esitellään perustat datavetoiselle menetelmälle, joka on laadittu vaarallisille aineille altistumisen arvioimiseksi EU:n työpaikoilla sekä luomaan pohja suuntausten ja kehityskulkujen seurannalle altistumisessa ja käytössä.

Siinä tehdään yhteenveto käytetystä lähestymistavasta – yhdistämällä julkisesti saatavilla olevia tietolähteitä asiantuntijoiden arviointeihin ja kannanottoihin – jotta voidaan tunnistaa kyseessä olevat vaaralliset aineet ja asettaa ne tärkeysjärjestykseen.

Raportissa esitellään myös tämän menetelmän varjopuolia ja ehdotetaan mahdollisia parannuksia ja seuraavia toimenpiteitä.

Downloadin:EN