Yhteenveto – Datavetoinen menetelmä vaarallisille aineille altistumisen arvioinnista EU:n työpaikoilla
17/01/2019 Syötä: Raportit 29 sivua

Yhteenveto – Datavetoinen menetelmä vaarallisille aineille altistumisen arvioinnista EU:n työpaikoilla

Keywords:Vuosien 2018 - 2019 kampanja

Tässä yhteenvetoraportissa esitellään perustat datavetoiselle menetelmälle, joka on laadittu vaarallisille aineille altistumisen arvioimiseksi EU:n työpaikoilla sekä luomaan pohja suuntausten ja kehityskulkujen seurannalle altistumisessa ja käytössä.

Siinä tehdään yhteenveto käytetystä lähestymistavasta – yhdistämällä julkisesti saatavilla olevia tietolähteitä asiantuntijoiden arviointeihin ja kannanottoihin – jotta voidaan tunnistaa kyseessä olevat vaaralliset aineet ja asettaa ne tärkeysjärjestykseen.

Raportissa esitellään myös tämän menetelmän varjopuolia ja ehdotetaan mahdollisia parannuksia ja seuraavia toimenpiteitä.

Lataukset
download

Lisäjulkaisut tästä aiheesta