You are here

Julkaisut
30/03/2016

Toinen Euroopan yrityksille tehty kyselytutkimus uusista ja kehittyvistä riskeistä (ESENER-2) – raportti: Managing Safety and Health at Work (työsuojelun hallinta)

Toinen Euroopan yrityksille tehty kyselytutkimus uusista ja kehittyvistä riskeistä (ESENER-2) – raportti: Managing Safety and Health at Work (työsuojelun hallinta)

Raportissa luodaan yleiskatsaus toiseen Euroopan yrityksille uusista ja kehittyvistä riskeistä (ESENER-2) tehtyyn kyselytutkimukseen , ja sen painopisteinä ovat työsuojelu yleisesti ja erityisesti psykososiaaliset riskit, työntekijöiden osallistuminen työsuojelun järjestämiseen sekä keskeiset toimintaan kannustavat ja sitä estävät tekijät. Tutkimuksen tavoitteena on auttaa työsuojelun käsittelemistä työpaikoilla entistä tehokkaammin ja edistää työntekijöiden terveyttä ja hyvinvointia. Se antaa kansainvälisesti vertailukelpoista tietoa, joka on tärkeää alan uusien toimintalinjojen suunnittelussa ja toteuttamisessa.

Downloadin:EN