You are here

Julkaisut
09/02/2015

Euroopan yrityksille tehdyn toisen kyselytutkimuksen (ESENER-2) ensimmäiset tulokset uusista ja kehittyvistä riskeistä

Euroopan yrityksille tehdyn toisen kyselytutkimuksen (ESENER-2) ensimmäiset tulokset uusista ja kehittyvistä riskeistä

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston toisessa Euroopan laajuisessa yrityksistä tehdyssä kyselytutkimuksessa ESENER-2:ssa on koottu tietoja lähes 50 000 yritykseltä työterveyden ja -turvallisuuden hallinnasta sekä työpaikan riskeistä. Pääpaino on ollut etenkin psykososiaalisissa riskeissä, työntekijöiden osallistumisessa sekä toiminnan kannustimissa ja esteissä. Tarkoituksena on tuottaa kansallisesti vertailukelpoista tietoa avuksi poliittiseen päätöksentekoon ja riskien tehokkaampaan käsittelyyn työpaikoilla. Tässä ensimmäisessä analyysissa esitellään valikoima tuloksista.

Downloadin:EN