You are here

Julkaisut
29/03/2018

OiRAsta tiedottaminen Ranskassa

OiRAsta tiedottaminen Ranskassa

Ranskassa käytettävillä OiRA-työkaluilla (jotka ovat Ranskan kansallisen työsuojelulaitoksen (INRS) kehittämiä) on onnistuttu saavuttamaan mikro- ja pk-yritykset sekä rohkaisemaan niitä suorittamaan riskinarviointeja. Tässä tapaustutkimuksessa esitetään yhteenveto tieliikennealalla ja ravintola-alalla toteutetuista toimista työsuojelua koskevien tietojen toimittamiseksi mikro- ja pk-yrityksille.

Yhteenvedossa annetaan taustatietoja kyseisistä aloista sekä kummankin työkalun taustalla olevista pääperiaatteista.

Siinä kuvataan myös, miten eri kumppanit ovat osallistuneet prosessiin, ja määritetään menestystekijät.

Downloadin:EN