You are here

Julkaisut
22/08/2017

Työperäisten sairauksien havaitsemisen menetelmät: Valvonta- ja varoituskäytäntöjen tarkastelu

Työperäisten sairauksien havaitsemisen menetelmät: Valvonta- ja varoituskäytäntöjen tarkastelu

Varoitus- ja valvontajärjestelmillä pystytään havaitsemaan työperäiset sairaudet aikaisin. Niitä voidaan myös käyttää täydentämään työperäisiä sairauksia koskevia virallisia lukuja ja toteuttamaan näyttöön perustuvaa ennaltaehkäisyä. Tällaisia järjestelmiä on kuitenkin käytössä vain vähän.

Tässä raportissa tarkastellaan varoitus- ja valvontajärjestelmiä sekä muita seurantajärjestelmiä, joissa on kehittyvien työperäisten sairauksien havaitsemiseen soveltuvia toimintoja.

Katsauksessa selvitetään puutteita, kuten se, että usein työpaikan riskinarviointitiedot jätetään keräämättä, joidenkin työntekijäryhmien ja sairauksien, kuten mielenterveysongelmien puutteellinen käsittely ja heikot yhteydet työpaikalla toteutettavaan ennaltaehkäisyyn. Siinä annetaan esimerkkejä hyvistä käytännöistä ja korostetaan kansainvälisen yhteistyön ja tietojen jakamisen merkitystä, jotta varoitus- ja valvontakäytännöistä voitaisiin hyötyä mahdollisimman paljon.

Downloadin:EN