You are here

Julkaisut
22/02/2018

Tiedotteet: Vaarallisia aineita työpaikalla koskeva lainsäädäntö

Tiedotteet: Vaarallisia aineita työpaikalla koskeva lainsäädäntö

Tässä tiedotteessa on katsaus työpaikan vaarallisista aineista annettuun Euroopan unionin lainsäädäntöön, lähinnä kolmeen EU:n direktiiviin: työturvallisuutta ja -terveyttä koskeva puitedirektiivi, kemiallisia tekijöitä koskeva direktiivi (CAD) sekä karsinogeeni- ja mutageenidirektiivi (CMC).

Riskien torjunnan seitsemän vaihetta esitetään pääpiirteittäin ja tarjotaan joukko ilmaisia vuorovaikutteisia sähköisiä välineitä, kuten OiRA, helppoon riskinarviointiin.

Siinä esitetään myös STOP-periaate, joka on vaaran tunnistamisen jälkeen toteutettava ehkäisyn ja toimenpiteiden hierarkia.

Downloadin:BG | DA | DE | EL | EN | ES | FI | FR | HR | HU | IS | IT | LT | NL | NO | PL | PT | RO | SK | SL | SV