You are here

Julkaisut
25/05/2017

Tiivistelmä: Työterveys- ja työturvallisuusriskit työpaikalla: yhteinen analyysi kolmesta keskeisestä kyselytutkimuksesta

Tiivistelmä: Työterveys- ja työturvallisuusriskit työpaikalla: yhteinen analyysi kolmesta keskeisestä kyselytutkimuksesta

Tässä raportissa esitellään yhteisen analyysin keskeisimmät tutkimustulokset, jotka on saatu Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviraston toisesta uusia ja esiin nousevia riskejä koskevasta eurooppalaisesta yritystutkimuksesta (ESENER-2), Eurostatin työvoimatutkimuksen 2013 (LFS) ad hoc -moduulista, joka käsittelee työtapaturmia ja muita työhön liittyviä terveysongelmia, sekä Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön kuudennesta Euroopan työolotutkimuksesta(EWCS).

Tarkoituksena on saada kattava katsaus työsuojelun tilasta Euroopassa kokoamalla yhteen toisaalta yritysten riskinhallinnan ja riskitiedostamisen näkökohdat ja toisaalta työntekijöiden näkökohdat riskeille altistumisesta sekä työsuojelun tuloksista.

Downloadin:DA | EL | EN | ET | FI | FR | HR | HU | LT | NL | NO | PL | PT | SK | SV