You are here

Julkaisut
01/03/2018

Uusista ja kehittyvistä riskeistä Euroopan yrityksille tehdyn toisen kyselytutkimuksen jälkiarviointi

Uusista ja kehittyvistä riskeistä Euroopan yrityksille tehdyn toisen kyselytutkimuksen jälkiarviointi

Tässä raportissa esitellään toisen uusista ja kehittyvistä riskeistä Euroopan yrityksille tehdyn kyselytutkimuksen (ESENER-2) jälkiarvioinnin tulokset. Raportti täyttää velvoitteen arvioida EU-OSHAn suurimpia hankkeita resurssien asianmukaisen käytön osoittamiseksi.

Jälkiarvioinnissa käsitellään mm. tutkimussuunnitelmaa, kyselytutkimuksen toteutusta ja sen näkyvyyttä muun muassa yhdeksään arviointikriteeriin nähden.

Käytetyt menetelmät koostuvat aineistotutkimuksesta ja haastatteluista/kohderyhmistä, jotka käsittävät sidosryhmiä, EU-OSHAn henkilöstöä ja tutkijoita. Arviointi sisältää myös ESENER-3:n tutkimussuunnitelmaa, toteutusta sekä viestintästrategiaa koskevia suosituksia.

Downloadin:EN