E-Fact 73: Nanomateriaalit terveydenhuollossa: työhön liittyvät riskit ja niiden ehkäiseminen
19/06/2013 Syötä: E-facts 14 sivua

E-Fact 73: Nanomateriaalit terveydenhuollossa: työhön liittyvät riskit ja niiden ehkäiseminen

Keywords:Vaaralliset aineet, Emerging risks, Terveydenhuolto, Nanomateriaalit, Riskinarviointi

Tässä e-Fact-artikkelissa kerrotaan, kuinka terveydenhuollon työntekijät voivat joutua tekemisiin valmistettujen nanomateriaalien kanssa työpaikan jokapäiväisissä toimissa. Siinä annetaan myös tietoa niihin liittyvistä erityisistä työhön liittyvistä riskeistä ja altistumisen ehkäisemisestä.

Lataukset
download

Lisäjulkaisut tästä aiheesta