You are here

Julkaisut
10/12/2018

Työperäisten sairauksien tunnistamisessa EU:ssa käytettävät valmius- ja valvontamenetelmät

Työperäisten sairauksien tunnistamisessa EU:ssa käytettävät valmius- ja valvontamenetelmät

Tässä raportissa esitellään tulokset merkittävästä valmius- ja valvontamenetelmiä koskeneesta hankkeesta, jossa pyrittiin tunnistamaan kehittymässä olevia työsuojeluriskejä ja uusia työperäisiä sairauksia.

Hankkeessa tarkasteltiin Euroopan unionissa (ja joissakin tapauksissa muualla) käytössä olevia ja toteutettuja menetelmiä. Siinä analysoitiin 12:ta valmius- ja valvontajärjestelmää ja kuultiin asiantuntijoita ja sidosryhmiä, minkä jälkeen annettiin suosituksia tällaisten valvontajärjestelmien luomisesta ja parantamisesta.

Tutkimuksen avulla saadaan parempi käsitys tehokkaista valmius- ja valvontamenetelmistä ja siitä, miten niiden avulla voidaan tukea päätöksentekoa ja uusien työperäisten sairauksien ehkäisyä näyttöön perustuen.

Downloadin:EN