Return to reception work after bone fractures due to osteopenia

Syötä: 
Case study
Country: 
International
Languages: 
English
Provider: 
EU OSHA

Kuvaus

This case study looks at how a successful return-to-work plan was agreed and implemented. Simple measures such as maintaining contact with the worker during her sick leave and enabling her to return gradually made a big difference.

Access tool

Language of original language description: 
English

Other data

Sector / Industry covered: 
Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen
Markkina- ja mielipidetutkimukset
Vaaratekijät: 
Staattiset asennot − istuminen
Näyttölaitteiden käyttö
Työskentely tule-potilaana
Health effects: 
Olemassa olevan (kroonisen) sairauden paheneminen
Prevention measures: 
Yksinkertaisia vinkkejä ja toimenpiteitä
Tekniset toimenpiteet, esim. ergonomiset laitteet
Riskin vähentäminen/minimointi organisatorisilla toimenpiteillä, joita ovat esim. altistuvien työntekijöiden määrän vähentäminen, tehtäväkierto
Mukautukset vammautumisen/sairauspoissaolon jälkeen
Mukautukset/tuki kroonisista tule-sairauksista/-säryistä kärsiville henkilöille
Kuntoutus, fysioterapia jne.
Worker groups covered (vulnerable groups etc.): 
Henkilöt, joilla on tule-sairauksia
Purpose of the material: 
Yleiset tiedot
Tietoisuuden lisääminen
Riskinarviointi
Kohdeyleisö: 
Kaikki (ei erityistä kohdeyleisöä)
Priority area: 
Krooniset sairaudet
Date of Publication / Year : 
2020