OSH in figures: Work-related musculoskeletal disorders in the EU - Facts and figures

Syötä: 
Guides & Tools
Country: 
EU
Languages: 
English
Provider: 
EU OSHA

Kuvaus

The report highlights the main issues and aims to provide a well-founded evidence base, helping policy makers, actors at enterprise and sector level, as well as researchers and those who record, prevent and compensate occupational diseases in the European Union to set the agenda for the next years.

Access tool

Language of original language description: 
English

Other data

Sector / Industry covered: 
Muu kuin alakohtainen
Vaaratekijät: 
Epämukavat asennot
Voimankäyttöä edellyttävät liikkeet
Taakkojen manuaalinen käsittely
Psykososiaaliset / stressistä aiheutuvat vaarat
Toistuvat liikkeet / toistuva työ
Staattiset asennot − istuminen
Staattiset asennot − seisominen
Etätyö
Näyttölaitteiden käyttö
Health effects: 
Niskasärky tai -vamma
Yläraajavaivat
Alaraajavaivat
Niska- ja hartiavaivat
Määrittämättömät tule-sairaudet
Olemassa olevan (kroonisen) sairauden paheneminen
Stressi
Prevention measures: 
Vaarojen poistaminen
Yksilöllisten työskentelytekniikoiden parantaminen (esim. asennot manuaalisessa käsittelyssä)
Yksinkertaisia vinkkejä ja toimenpiteitä
Työntekijöiden osallistuminen
Tekniset toimenpiteet, esim. ergonomiset laitteet
Riskin vähentäminen/minimointi organisatorisilla toimenpiteillä, joita ovat esim. altistuvien työntekijöiden määrän vähentäminen, tehtäväkierto
Mukautukset/tuki kroonisista tule-sairauksista/-säryistä kärsiville henkilöille
Koulutus/ohjaus (työntekijöille)
Worker groups covered (vulnerable groups etc.): 
Kaikki (ei erityistä ryhmää)
Ikääntyvät ja iäkkäät työntekijät
Naiset
Purpose of the material: 
Yleiset tiedot
Ohjeet
Riskinarviointi
Kohdeyleisö: 
Työnantajat
Esimiehet
Työterveys- ja työturvallisuusneuvoja
Priority area: 
Faktaa ja tilastotietoa
Ennaltaehkäisy
Date of Publication / Year : 
2020