Musculoskeletal diseases, A poorly understood "pandemic"

Back to MSDs and filter
Musculoskeletal diseases, A poorly understood "pandemic"

Mišično-kostne bolezni Slabo razumljena pandemija

Type of item
Guides & Tools
Country
Slovenia
Languages

Slovenian

Provider
Provider (English)
The association of free trade unions of Slovenia
Provider (Original)
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije

Description

This publication for Slovenian workers in 2007 is a part of two related campaigns to prevent musculoskeletal disorders in the European trade unions and the European Agency for Safety and Health at Work in Bilbao. In this publication, the European trade unions include the true causes of musculoskeletal disorders, in addition to mechanical stress, and the modern organization of work. The resulting intensification of work, even in countries with developed ergonomics, causes a sharp increase in musculoskeletal diseases of workers. The publication provides some practical tips on how to prevents MSDs. 

 

ZSSS je leta 2007 za slovenske delavce izdala to publikacijo v okviru dveh povezanih kampanj za preprečevanje mišično-kostnih bolezni evropskih sindikatov in Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu iz Bilbaa. V tej publikaciji evropski sindikati med prave vzroke mišično-kostnih bolezni prištevamo poleg mehanskih tudi stres ter sodobno organizacijo dela. Posledična intenzifikacija dela celo v državah z razvito ergonomijo povzroča skokovito naraščanje mišično-kostnih bolezni delavcev. Stanje v Sloveniji je zaradi zastarele tehnologije in marsikje toge organizacije dela le še slabše. Evropska konfederacija sindikatov (www.etuc.org) terja, da Komisija EU pripravi povsem novo direktivo, ki bi zajela vse dejavnike, ki prispevajo k nastanku mišično-kostnih bolezni, in ki bi upoštevala celovit ergonomski pristop.

Access tool

Language of original language description

Slovenian

Other data

Sector / Indrustry covered
Muu kuin alakohtainen
Hazards
Epämukavat asennot
Voimankäyttöä edellyttävät liikkeet
Taakkojen manuaalinen käsittely
Psykososiaaliset / stressistä aiheutuvat vaarat
Toistuvat liikkeet / toistuva työ
Health effects
Määrittämättömät tule-sairaudet
Worker groups covered (vulnerable groups etc.)
Kaikki (ei erityistä ryhmää)
Prevention measures
Vaarojen poistaminen
Tekniset toimenpiteet, esim. ergonomiset laitteet
Riskin vähentäminen/minimointi organisatorisilla toimenpiteillä, joita ovat esim. altistuvien työntekijöiden määrän vähentäminen, tehtäväkierto
Purpose of the material
Koulutus
Varoitusviesti/hälytys
Yleiset tiedot
Tietoisuuden lisääminen
Ohjeet
Target audience
Työntekijät
Priority area
Faktaa ja tilastotietoa
Ennaltaehkäisy
Year
2007