MSDs in the agriculture sector: from identifying the risks to adopting preventive measures

Back to MSDs and filter
MSDs in the agriculture sector: from identifying the risks to adopting preventive measures

MSDs in the agriculture sector: from identifying the risks to adopting preventive measures

Type of item
Guides & Tools
Country
Italia
Languages

English

Provider
Provider (English)
EU-OSHA
Provider (Original)
EU-OSHA

Description

Farming involves a lot of repetitive work. Manual handling and lifting in particular can cause strain and awkward positions. Outdoor work and specificities of terrain make the design of agricultural machinery challenging. This discussion paper looks at the use of mechanisation to reduce the risk of musculoskeletal disorders, especially upper limb disorders, in the agricultural sector.

Farming involves a lot of repetitive work. Manual handling and lifting in particular can cause strain and awkward positions. Outdoor work and specificities of terrain make the design of agricultural machinery challenging. This discussion paper looks at the use of mechanisation to reduce the risk of musculoskeletal disorders, especially upper limb disorders, in the agricultural sector.

Access tool

Language of original language description

English

Other data

Sector / Indrustry covered
MAATALOUS, METSÄTALOUS JA KALATALOUS
Hazards
Epämukavat asennot
Nopeatahtinen työ
Voimankäyttöä edellyttävät liikkeet
Taakkojen manuaalinen käsittely
Toistuvat liikkeet / toistuva työ
Staattiset asennot − seisominen
Health effects
Niskasärky tai -vamma
Yläraajavaivat
Worker groups covered (vulnerable groups etc.)
Kaikki (ei erityistä ryhmää)
Prevention measures
Vaarojen poistaminen
Yksilöllisten työskentelytekniikoiden parantaminen (esim. asennot manuaalisessa käsittelyssä)
Työntekijöiden osallistuminen
Tekniset toimenpiteet, esim. ergonomiset laitteet
Riskin vähentäminen/minimointi organisatorisilla toimenpiteillä, joita ovat esim. altistuvien työntekijöiden määrän vähentäminen, tehtäväkierto
Target audience
Kaikki (ei erityistä kohdeyleisöä)
Priority area
Ennaltaehkäisy
Year
2020