Healthy workers, thriving companies - a practical guide to wellbeing at work

Syötä: 
Guides & Tools
Country: 
EU
Languages: 
English
Provider: 
EU OSHA

Kuvaus

This guide presents a practical approach to preventing and managing work-related psychosocial risks and musculoskeletal disorders. Tailored to the needs of micro and small businesses, the guide suggests a straightforward five-step process for improving the work environment to tackle these issues.

Access tool

Language of original language description: 
English

Other data

Sector / Industry covered: 
Muu kuin alakohtainen
Vaaratekijät: 
Epämukavat asennot
Nopeatahtinen työ
Psykososiaaliset / stressistä aiheutuvat vaarat
Toistuvat liikkeet / toistuva työ
Staattiset asennot − istuminen
Staattiset asennot − seisominen
Näyttölaitteiden käyttö
Health effects: 
Niskasärky tai -vamma
Yläraajavaivat
Alaraajavaivat
Niska- ja hartiavaivat
Stressi
Prevention measures: 
Vaarojen poistaminen
Yksilöllisten työskentelytekniikoiden parantaminen (esim. asennot manuaalisessa käsittelyssä)
Yksinkertaisia vinkkejä ja toimenpiteitä
Työntekijöiden osallistuminen
Tekniset toimenpiteet, esim. ergonomiset laitteet
Riskin vähentäminen/minimointi organisatorisilla toimenpiteillä, joita ovat esim. altistuvien työntekijöiden määrän vähentäminen, tehtäväkierto
Koulutus/ohjaus (työntekijöille)
Kuntoutus, fysioterapia jne.
Worker groups covered (vulnerable groups etc.): 
Kaikki (ei erityistä ryhmää)
Purpose of the material: 
Koulutus
Yleiset tiedot
Tietoisuuden lisääminen
Riskinarviointi
Kohdeyleisö: 
Työnantajat
Esimiehet
Työntekijöiden edustajat
Turvallisuusvastaavat
Työntekijät
Priority area: 
Ennaltaehkäisy
Psykososiaaliset riskit
Istumatyö
Työntekijöiden moninaisuus
Date of Publication / Year : 
2018