A gender-sensitive approach to MSD prevention in a printing company

Syötä: 
Case study
Country: 
EU
Ranska
Languages: 
English
Provider: 
EU-OSHA

Kuvaus

This report includes Case 5.1: A French printing company needing to address the MSDs and absenteeism affecting its mainly female staff in its finishing workshop. They obtained help from the regional association for the improvement of working conditions (ARACT). Ergonomic solutions were put in place to reduce the physical strain among finishing assistants; changes to improve career development were also proposed. A holistic approach to analysing where the problems lay included looking at the career progression of men and women. Due to women's lack of career progression their exposure to poor ergonomic conditions in the finishing workshop was found to be long term.

Access tool

Language of original language description: 
English

Other data

Sector / Industry covered: 
Painaminen ja siihen liittyvät palvelut
Vaaratekijät: 
Epämukavat asennot
Toistuvat liikkeet / toistuva työ
Health effects: 
Niskasärky tai -vamma
Yläraajavaivat
Niska- ja hartiavaivat
Prevention measures: 
Vaarojen poistaminen
Riskin vähentäminen/minimointi organisatorisilla toimenpiteillä, joita ovat esim. altistuvien työntekijöiden määrän vähentäminen, tehtäväkierto
Muu
Worker groups covered (vulnerable groups etc.): 
Naiset
Purpose of the material: 
Riskinarviointi
Kohdeyleisö: 
Työnantajat
Esimiehet
Turvallisuusvastaavat
Työterveys- ja työturvallisuusneuvoja
Priority area: 
Ennaltaehkäisy
Työntekijöiden moninaisuus
Date of Publication / Year : 
2014