Early intervention and accommodations for upper limb problems — research and data entry work

Syötä: 
Case study
Country: 
International
Languages: 
English
Provider: 
EU OSHA

Kuvaus

This case study highlights the importance of a multidisciplinary approach to tackling musculoskeletal disorders in the workplace. Early intervention (despite the lack of a firm diagnosis) based on risk assessment and trialling new equipment has helped to alleviate discomfort and prevent her symptoms from getting worse.

Access tool

Language of original language description: 
English

Other data

Sector / Industry covered: 
Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen
Vaaratekijät: 
Näyttölaitteiden käyttö
Työskentely tule-potilaana
Health effects: 
Yläraajavaivat
Olemassa olevan (kroonisen) sairauden paheneminen
Prevention measures: 
Vaarojen poistaminen
Yksilöllisten työskentelytekniikoiden parantaminen (esim. asennot manuaalisessa käsittelyssä)
Yksinkertaisia vinkkejä ja toimenpiteitä
Riskin vähentäminen/minimointi organisatorisilla toimenpiteillä, joita ovat esim. altistuvien työntekijöiden määrän vähentäminen, tehtäväkierto
Mukautukset vammautumisen/sairauspoissaolon jälkeen
Mukautukset/tuki kroonisista tule-sairauksista/-säryistä kärsiville henkilöille
Worker groups covered (vulnerable groups etc.): 
Henkilöt, joilla on tule-sairauksia
Purpose of the material: 
Yleiset tiedot
Tietoisuuden lisääminen
Riskinarviointi
Kohdeyleisö: 
Kaikki (ei erityistä kohdeyleisöä)
Priority area: 
Krooniset sairaudet
Date of Publication / Year : 
2020