E-fact 12 - Work related musculoskeletal disorders in the service and retail sectors

Syötä: 
Guides & Tools
Country: 
EU
Languages: 
English
Provider: 
EU OSHA

Kuvaus

This web summary provides information on hazards and risks in the sector, assessment of MSD risks and preventive measures including examples of solutions to common musculoskeletal problems. The service and retail sectors offer a wide range of jobs including in shops, restaurants, offices, distribution and entertainment. Many are physically demanding, and workers in these sectors are particularly at risk from back and upper limb disorders.

Access tool

Language of original language description: 
English

Other data

Sector / Industry covered: 
Muu kuin alakohtainen
Hotellit ja vastaavat majoitusliikkeet
Ravintolat ja vastaava ravitsemistoiminta
Siivouspalvelut
TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT
Vaaratekijät: 
Epämukavat asennot
Nopeatahtinen työ
Voimankäyttöä edellyttävät liikkeet
Taakkojen manuaalinen käsittely
Työn huono organisointi
Psykososiaaliset / stressistä aiheutuvat vaarat
Toistuvat liikkeet / toistuva työ
Staattiset asennot − seisominen
Health effects: 
Niskasärky tai -vamma
Yläraajavaivat
Alaraajavaivat
Niska- ja hartiavaivat
Prevention measures: 
Vaarojen poistaminen
Yksilöllisten työskentelytekniikoiden parantaminen (esim. asennot manuaalisessa käsittelyssä)
Yksinkertaisia vinkkejä ja toimenpiteitä
Työntekijöiden osallistuminen
Tekniset toimenpiteet, esim. ergonomiset laitteet
Riskin vähentäminen/minimointi organisatorisilla toimenpiteillä, joita ovat esim. altistuvien työntekijöiden määrän vähentäminen, tehtäväkierto
Worker groups covered (vulnerable groups etc.): 
Kaikki (ei erityistä ryhmää)
Naiset
Kohdeyleisö: 
Työnantajat
Esimiehet
Työntekijöiden edustajat
Työntekijät
Priority area: 
Ennaltaehkäisy
Date of Publication / Year : 
2007