Betterlift — introducing a semi-automatic exhaust manipulator to reduce a high absenteeism rate

Back to MSDs and filter
Betterlift — introducing a semi-automatic exhaust manipulator to reduce a high absenteeism rate

Betterlift — introducing a semi-automatic exhaust manipulator to reduce a high absenteeism rate

Type of item
Case study
Country
Belgia
Languages

English

Provider
Provider (English)
EU OSHA
Provider (Original)
EU OSHA

Description

Absenteeism was high among exhaust assembly workers, caused by the repetitive actions performed. The company aimed to decrease absenteeism, decrease workload and risks thus enabling more workers to perform this task, increase motivation and morale, and reduce manpower needs.

Absenteeism was high among exhaust assembly workers, caused by the repetitive actions performed. The company aimed to decrease absenteeism, decrease workload and risks thus enabling more workers to perform this task, increase motivation and morale, and reduce manpower needs.

Access tool

Language of original language description

English

Other data

Sector / Indrustry covered
Moottoriajoneuvojen valmistus
Hazards
Epämukavat asennot
Toistuvat liikkeet / toistuva työ
Health effects
Niskasärky tai -vamma
Yläraajavaivat
Alaraajavaivat
Niska- ja hartiavaivat
Worker groups covered (vulnerable groups etc.)
Kaikki (ei erityistä ryhmää)
Prevention measures
Vaarojen poistaminen
Yksilöllisten työskentelytekniikoiden parantaminen (esim. asennot manuaalisessa käsittelyssä)
Työntekijöiden osallistuminen
Tekniset toimenpiteet, esim. ergonomiset laitteet
Purpose of the material
Yleiset tiedot
Tietoisuuden lisääminen
Riskinarviointi
Target audience
Työnantajat
Esimiehet
Työntekijöiden edustajat
Priority area
Ennaltaehkäisy
Year
2010