Austria: AUVA support schemes — AUVAsicher and AUVAfit and other initiatives tackling MSDs

Syötä: 
Case study
Country: 
Itävalta
Languages: 
English
Provider: 
EU OSHA

Kuvaus

This case study finds that the percentage of workers in Austria with a MSD is higher than the EU average. The AUVAsicher programme focuses particularly on MSD prevention and on SMEs. AUVA provides support to companies also through AUVAfit and BAUfit schemes. The AUVAfit programme has a specific focus on mental and physical workload.

Access tool

Language of original language description: 
English

Other data

Sector / Industry covered: 
Muu kuin alakohtainen
RAKENTAMINEN
Hotellit ja vastaavat majoitusliikkeet
Vaaratekijät: 
Epämukavat asennot
Taakkojen manuaalinen käsittely
Psykososiaaliset / stressistä aiheutuvat vaarat
Staattiset asennot − seisominen
Näyttölaitteiden käyttö
Health effects: 
Niskasärky tai -vamma
Yläraajavaivat
Alaraajavaivat
Niska- ja hartiavaivat
Prevention measures: 
Vaarojen poistaminen
Yksilöllisten työskentelytekniikoiden parantaminen (esim. asennot manuaalisessa käsittelyssä)
Yksinkertaisia vinkkejä ja toimenpiteitä
Tekniset toimenpiteet, esim. ergonomiset laitteet
Mukautukset/tuki kroonisista tule-sairauksista/-säryistä kärsiville henkilöille
Worker groups covered (vulnerable groups etc.): 
Kaikki (ei erityistä ryhmää)
Naiset
Purpose of the material: 
Koulutus
Varoitusviesti/hälytys
Yleiset tiedot
Tietoisuuden lisääminen
Ohjeet
Riskinarviointi
Kohdeyleisö: 
Kaikki (ei erityistä kohdeyleisöä)
Työnantajat
Esimiehet
Työntekijöiden edustajat
Turvallisuusvastaavat
Priority area: 
Faktaa ja tilastotietoa
Ennaltaehkäisy
Psykososiaaliset riskit
Date of Publication / Year : 
2020