Accommodations and task changes to enable an ICT worker to manage knee osteoarthritis

Syötä: 
Case study
Country: 
International
Languages: 
English
Provider: 
EU OSHA

Kuvaus

An ICT worker diagnosed with knee osteoarthritis was able to remain in his job thanks to some straightforward adjustments. Thus, the company he works for had been able to retain an expert worker who is able to train others.

Access tool

Language of original language description: 
English

Other data

Sector / Industry covered: 
INFORMAATIO JA VIESTINTÄ
Vaaratekijät: 
Epämukavat asennot
Taakkojen manuaalinen käsittely
Työskentely tule-potilaana
Health effects: 
Alaraajavaivat
Prevention measures: 
Vaarojen poistaminen
Yksilöllisten työskentelytekniikoiden parantaminen (esim. asennot manuaalisessa käsittelyssä)
Yksinkertaisia vinkkejä ja toimenpiteitä
Tekniset toimenpiteet, esim. ergonomiset laitteet
Riskin vähentäminen/minimointi organisatorisilla toimenpiteillä, joita ovat esim. altistuvien työntekijöiden määrän vähentäminen, tehtäväkierto
Mukautukset vammautumisen/sairauspoissaolon jälkeen
Mukautukset/tuki kroonisista tule-sairauksista/-säryistä kärsiville henkilöille
Worker groups covered (vulnerable groups etc.): 
Henkilöt, joilla on tule-sairauksia
Purpose of the material: 
Yleiset tiedot
Tietoisuuden lisääminen
Riskinarviointi
Kohdeyleisö: 
Kaikki (ei erityistä kohdeyleisöä)
Priority area: 
Krooniset sairaudet
Date of Publication / Year : 
2020