You are here

Työterveyttä ja työturvallisuutta koskevia kyselytutkimuksia ja tilastoja

Tässä on tuloksia Euroopan laajuisista kyselytutkimuksistamme ja mielipidekyselyistämme Niissä annetaan yleiskatsaus siitä, miten työpaikan riskejä hallitaan ja miten ihmiset suhtautuvat työympäristöönsä.

Kyselytutkimukset ovat työmme kivijalka, ja tulokset auttavat päätöksentekijöitä ja tutkijoita tunnistamaan kehittymässä olevia suuntauksia. Seuraavissa lähteissä on hyödyllisiä lisätilastoja työterveydestä ja työturvallisuudesta: