Turvallinen työskentely vaarallisten kemikaalien parissa lääkeyhtiössä
19/10/2018 Syötä: Tapaustutkimukset 6 sivua

Turvallinen työskentely vaarallisten kemikaalien parissa lääkeyhtiössä

Keywords:Vuosien 2018 - 2019 kampanja

Tässä tapaustutkimuksessa kerrotaan, miten kroatialainen lääkeyhtiö käytti osallistavaa menetelmää vaarallisten aineiden parissa työskentelyyn liittyvien riskien hallintaan.

Yhtiön työsuojelustrategia on kattavampi kuin kansallinen tai EU:n lainsäädäntö vaatii. Siihen kuuluu tehostettu riskinarviointi, vaarallisten kemikaalien käytön lopettaminen mahdollisuuksien mukaan sekä tekniset toimenpiteet niille altistumisen vähentämiseksi. Erityisesti painotetaan raskaana olevien tai imettävien työntekijöiden turvallisuutta, sillä suurin osa työntekijöistä on naisia.

Koulutus ja valistus sekä työntekijöiden osallistuminen uusien kemikaaliturvallisuustoimenpiteiden kehittämisen ja toteuttamisen jokaisessa vaiheessa ovat avaintekijöitä vaarojen vähentämisstrategian onnistumiseksi.

Download in:EN

Lisäjulkaisut tästä aiheesta