Naiset ja työvoiman ikääntyminen: Vaikutukset työsuojeluun – Tutkimuskatsaus – Tietolehtinen

Keywords:

Tutkimuskatsauksen perusteella tässä tietolehtisessä esitellään naisia, työsuojelua ja kestävää työntekoa koskevia keskeisiä päätelmiä työvoiman ikääntymisen kannalta.

Siinä tuodaan esille ikään liittyviä eroja naisten ja miesten välillä – sekä biologisia että sosiaalisesti rakentuneita – ja pohditaan, miten näitä voidaan hallita työsuojelun yhteydessä. Siinä puolletaan koko elämänkaaren huomioon ottavaa tarkastelutapaa, jotta työstä saadaan kestävää sekä miehille että naisille. Siinä korostetaan myös, että riskinarvioinnissa on tärkeää ottaa huomioon ikä ja sukupuoli tasa-arvokysymysten käsittelemiseksi työpaikalla sekä työsuojelustrategioiden monipuolisuudesta aiheutuvien hyötyjen edistämiseksi.  

Lataa in: bg | cs | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hr | hu | is | lt | lv | pl | sk | sl | sv |