Naiset ja työvoiman ikääntyminen: Vaikutukset työsuojeluun – Tutkimuskatsaus – Tiivistelmä

Keywords:

Tässä tietolehtisessä esitetään lyhyesti havainnot työsuojeluun liittyvistä sukupuolen ja iän keskinäistä vaikutuksista. Siinä tuodaan esille tarve ottaa huomioon sukupuolten välisiin (biologisiin) eroihin liittyvät ikääntymisestä johtuvat muutokset, kuten vaihdevuodet, joista ei ole tutkimusta, sekä sukupuolten välisiin (sosiaalisesti rakentuneisiin) eroihin liittyvät ikääntymisestä johtuvat muutokset. Näihin kuuluvat myös vertikaalinen segregaatio (hierarkiaerot) ja horisontaalinen segregaatio (valta-asema eri aloilla), joiden vuoksi naisiin kohdistuvat riskit ovat erilaisia kuin miehiin kohdistuvat. Tällaiset erot säilyvät koko työuran ajan. Siksi sekä sukupuoli että ikääntyminen on otettava huomioon riskinarvioinnissa, joka toteutetaan elämänkaareen perustuvan tarkastelutavan pohjalta.

Lataa in: en