Työhyvinvointi palvelusetelialalla Belgiassa

Keywords:

EU:n 27 jäsenvaltiossa oli vuonna 2019 henkilökohtaisten palvelujen ja kotitalouspalvelujen alalla oli 9,5 miljoonaa työpaikkaa. Niistä 6,3 miljoonaa oli virallisia työpaikkoja, mutta 3,1 miljoonaa täytettiin käyttämällä pimeää työvoimaa. Makrotalouden nykyiset kehityssuunnat, erityisesti väestön ikääntyminen sekä naisten määrän lisääntyminen työvoimassa, lisäävät työvoiman tarvetta henkilökohtaisten palvelujen ja kotitalouspalvelujen alalla Euroopassa entisestään.

Tässä katsauksessa keskitytään alan tilanteeseen Belgiassa. Katsauksesta käy ilmi, että monet henkilökohtaisten palvelujen ja kotitalouspalvelujen alalle tyypilliset piirteet ovat työhyvinvoinnin esteenä alan työntekijöille. Niitä olivat erityisesti työn fyysinen rasitus, taukojen lyhyys asiakkaiden välillä, yksin työskentely, sosiaalisen tunnustuksen puute sekä työssä käytettävät tuotteet ja materiaalit.

Sen vuoksi onkin keskeistä, että alan työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden parantamiseksi tehdään lukuisia toimia. Katsaus sisältää myös käytännön suosituksia. 

Lataa in: en | fr |

Lisäjulkaisut tästä aiheesta