Kolmas kyselytutkimus Euroopan yrityksille uusista ja kehittyvistä riskeistä (ESENER 3)

Keywords:

Tässä kertomuksessa on ensimmäinen analyysi Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston vuonna 2019 toteuttaman kolmannen ESENER-tutkimuksen keskeisimmistä havainnoista ja päätelmistä. Yli 45 000 yritykselle 33 maassa esitettiin kysymyksiä niiden työsuojelun nykyisestä hallinnasta, mukaan lukien keskeiset tekijät, joilla tehokasta hallintaa ja työntekijöiden osallistumista edistetään tai estetään.

Tutkimuksen pääpaino on ollut erityisesti psykososiaalisten riskien – kuten työperäisen stressin ja häirinnän – hallinnassa. Tutkimukseen sisältyy myös kysymyksiä digitalisaatiosta. Tutkimuksessa tarkastellaan kokonaisvaltaisesti nykyisiä työsuojelukäytäntöjä eri puolilla Eurooppaa, ja sen tulosten avulla pyritään tuottamaan tietoa työturvallisuuden ja -terveyden uusia toimintalinjoja varten sekä varmistamaan, että työpaikkojen riskejä hallitaan entistä tehokkaammin Euroopassa.

Lataain: en