Etätyö ja sen terveysriskit koronaviruspandemian yhteydessä: kokemuksiin perustuva näyttö ja toimintapoliittiset vaikutukset

Keywords:

Etätyö on auttanut yrityksiä kehittymään ja selviytymään koronaviruspandemiasta, mutta se on lisännyt työntekijöiden riskiä sairastua tuki- ja liikuntaelinsairauksiin ja mielenterveysongelmiin.

Raportissa tarkastellaan etätyöhön liittyviä työsuojeluongelmia sekä niiden ehkäisemiseksi ja hallitsemiseksi käytettävissä olevia toimenpiteitä ja säännöksiä. Työntekijöiden ja työnantajien syvähaastattelut kolmessa valitussa maassa tuovat esiin etätyön myönteiset ja kielteiset vaikutukset pandemian aikana.

Koska etätyö todennäköisesti yleistyy pandemian jälkeen, raportissa annetaan lopuksi suosituksia, joiden avulla etätyö voidaan ottaa onnistuneesti osaksi toimintaa ja samalla suojella työntekijöiden turvallisuutta ja terveyttä.

Lataa in: en