Euroopan yrityksille uusista ja kehittyvistä riskeistä tehdyn toisen kyselytutkimuksen (ESENER-2) laajentamista koskeva tekninen arviointi
11/04/2018 Syötä: Raportit 100 sivua

Euroopan yrityksille uusista ja kehittyvistä riskeistä tehdyn toisen kyselytutkimuksen (ESENER-2) laajentamista koskeva tekninen arviointi

Keywords:ESENER, Researchers, Tilastot

Tässä raportissa on toisen uusista ja kehittyvistä riskeistä Euroopan yrityksille tehdyn kyselytutkimuksen (ESENER-2) yksityiskohtiin perustuvan teknisen arvioinnin tulokset. Arvioinnin tarkoituksena oli erityisesti tutkia, mitä vaikutusta on tutkimuksen laajentamisella niin, että se ulottuu mikroyrityksiin, maatalous-, metsä,- ja kalastusalan yrityksiin.

Näiden yritysten liittäminen tutkimukseen ei näyttäisi heikentäneen tiedon laatua. Tämä on tärkeä askel luotettavan näyttöpohjan kehittämisessä, koska kyseiset yritykset tuovat merkittävän panoksen talouteen. Raportti sisältää myös joitakin otantamenettelyjä koskevia parannussuosituksia, jotka voitaisiin toteuttaa ennen ESENER-3-tutkimusta.

Download in:EN

Lisäjulkaisut tästä aiheesta