Toimitusketjut ja niiden vaikutus työterveyteen ja -turvallisuuteen nyt ja tulevaisuudessa
15/05/2020 Syötä: Muistiot 9 sivua

Toimitusketjut ja niiden vaikutus työterveyteen ja -turvallisuuteen nyt ja tulevaisuudessa

Keywords:Kehittymässä olevat riskit

Toimitusketjut uusine muotoineen asettavat työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden hallinnoinnille ja sääntelylle suuria haasteita nyt ja tulevaisuudessa. Tällaiset liiketoimintarakenteiden elementit ja yhteydet niiden taustalla tuovat esiin myös mahdollisuuksia parantaa työsuojelun hallinnointia ja tukea sitä uusissa tulevaisuuden työympäristöissä. Tässä artikkelissa tarkastellaan viimeaikaisten tutkimustulosten pohjalta toimitusketjujen työsuojeluun kohdistamia haasteita ja mahdollisuuksia nyt ja tulevaisuudessa.

Lataa in:EN

Lisäjulkaisut tästä aiheesta