Tiivistelmä - Psykososiaalisten riskien hallitseminen mikro- ja pienyrityksissä Euroopassa: Kvalitatiivista näyttöä kolmannesta eurooppalaisille yrityksille uusista ja kehittyvistä riskeistä tehdystä kyselytutkimuksesta (ESENER 2019)

Keywords:

Tässä raportissa esitellään Euroopassa työpaikoilla esiintyvien psykososiaalisten riskien hallintaa koskevan tutkimuksen tärkeimmät tulokset. Tutkimus perustuu haastatteluista saatuun kvalitatiiviseen näyttöön Tanskassa, Saksassa, Espanjassa, Kroatiassa, Alankomaissa ja Puolassa toimivista mikro- ja pienyrityksistä, jotka osallistuivat kolmanteen Euroopan yrityksille uusista ja kehittyvistä riskeistä tehtyyn kyselytutkimukseen (ESENER 2019).

Tämän raportin tietojen avulla voidaan tarkastella, miten psykososiaalisten riskien hallinta on organisoitu mikro- ja pienyrityksissä. Tiedot on saatu johtajilta ja työntekijöiltä. Raportti antaa paremman käsityksen yritysten toimintaympäristöön vaikuttavista tekijöistä, kuten kansallisista ja taloudellisista tekijöistä sekä työhön liittyvistä kysymyksistä.

Tutkimus vahvistaa ESENER 2019 -tutkimuksen tuloksia. Tärkein keino ehkäistä psykososiaalisia riskejä on suuremman joustovaran myöntäminen työntekijöille oman työn ja työajan organisoimiseksi. Tutkimuksessa käsitellään myös covid-19-pandemian vaikutuksia haastateltujen henkilöiden kertomaan perustuen.

Lataa in: de | en | et | fi | fr | lt | nl | pt | sl |