Tiivistelmä - Kolmas Euroopan yrityksille suunnattu kyselytutkimus uusista ja kehittyvistä riskeistä (ESENER 2019): Yleiskatsaus työsuojelun hallintaan eurooppalaisilla työpaikoilla

Keywords:

Kolmannessa Euroopan yrityksille suunnatussa kyselytutkimuksessa uusista ja kehittyvistä riskeistä (ESENER 2019) kerättiin vastauksia yli 45 000 yritykseltä 33 maassa. Tulokset ovat vertailukelpoisia yrityksissä kokoluokittain, toimialoittain ja maittain vuonna 2014 tehtyyn edelliseen tutkimukseen nähden.

Tämä yleiskatsaus on erinomainen väline asiaa työssään käsitteleville eurooppalaisille päättäjille. Siinä analysoidaan ESENER 2019 -tutkimuksen tuloksia ja tarkastellaan kehitystä vuoden 2014 jälkeen työpaikkakohtaisten tarpeiden kartoittamiseksi ja käsittelemiseksi parhaalla mahdollisella tavalla. Yleiskatsauksessa tarkastellaan, miten työsuojeluriskejä tunnistetaan ja hallitaan. Tilanteen parantamiseksi selvitetään mahdollisia tekijöitä, jotka lisääviä ja poistavat riskejä, ja perehdytään lainsäädäntöön. Erityistä huomiota kiinnitetään psykososiaalisiin riskeihin ja työntekijöiden osallistumiseen. Lisäksi tarkastellaan covid-19-pandemian vaikutusta työsuojelun hallintaan.

Lataa in: cs | de | en | et | hu | lt | mt | sk | sl |