Tiivistelmä – Biologiset tekijät ja työperäiset sairaudet: kirjallisuuskatsauksen tulokset, asiantuntijaselvitys sekä seurantajärjestelmien analyysi
21/11/2019 Syötä: Kirjallisuuskatsaukset 22 sivua

Tiivistelmä – Biologiset tekijät ja työperäiset sairaudet: kirjallisuuskatsauksen tulokset, asiantuntijaselvitys sekä seurantajärjestelmien analyysi

Keywords:Vaaralliset aineet, Biological agents, Työperäiset sairaudet

Tämä raportti on osa suurta hanketta, jossa käsitellään työpaikan biologisten tekijöiden aiheuttamia riskejä. Hankkeessa pyritään tiedottamaan näille vaaroille altistumisesta työssä, tarjoamaan lisää tietoa tähän liittyvistä terveysongelmista sekä tukemaan toimia niiden ehkäisemiseksi.

Raportissa esitetään tieteellisen kirjallisuuden arvioinnin tulokset, asiantuntijaselvitys sekä analyysi joistakin Euroopan unionin jäsenvaltioiden sairauksien ja altistumisen seurannassa käyttämistä järjestelmistä. Siinä arvioidaan nykyistä tietämystä aiheesta, myös uusista ja kehittymässä olevista riskeistä, määritetään tiedoissa olevat puutteet sekä esitetään suosituksia näiden yleisten mutta puutteellisesti tunnettujen riskien seurantaa ja ehkäisyä varten.

Lataukset
download

Lisäjulkaisut tästä aiheesta