Tiivistelmä – Analyysi tapaustutkimuksista, joissa käsitellään kroonisten tuki- ja liikuntaelinsairauksien vaikutuksia työskentelyyn
27/07/2020 Syötä: Raportit 9 sivua

Tiivistelmä – Analyysi tapaustutkimuksista, joissa käsitellään kroonisten tuki- ja liikuntaelinsairauksien vaikutuksia työskentelyyn

Keywords:Ikääntyminen ja TTT, Campaign 2020-2022, Tuki- ja liikuntaelinsairaudet

Tässä raportissa esitellään kahdeksan tapaustutkimusta ihmisistä, joilla on kroonisia tuki- ja liikuntaelinten sairauksia (TULE-sairaudet) ja jotka ovat palanneet onnistuneesti töihin sairauspoissaolon jälkeen tai jatkaneet työtä TULE-sairauksista huolimatta. Tutkimuksen kohteena olleet työntekijät ovat eri organisaatioista, eri aloilta ja eri Euroopan maista. Tarkoituksena oli määrittää hyviä käytäntöjä heidän kokemustensa perusteella.

Tapauksissa ilmi tulleita onnistumista edistäviä tekijöitä ovat muun muassa varhainen puuttuminen, esimiesten ja työtovereiden antama tuki ja avoin viestintä. Ihmiset pystyivät usein jatkamaan työtään yksinkertaisten toimenpiteiden ansiosta. Analyysissa käsitellään myös toimien siirrettävyyttä muihin organisaatioihin ja kokeneiden työntekijöiden työssä pitämisestä saatavia hyötyjä.

Download in:EN

Lisäjulkaisut tästä aiheesta