Älykkäät henkilönsuojaimet: älykästä suojelua tulevaisuutta varten
02/06/2020 Syötä: Muistiot 11 sivua

Älykkäät henkilönsuojaimet: älykästä suojelua tulevaisuutta varten

Keywords:ICT/digitalisation, Kehittymässä olevat riskit

Tämä artikkeli käsittelee työpaikoille tarkoitettujen älykkäiden henkilönsuojainten yleistymistä. Älykkäät henkilönsuojaimet yhdistävät perinteiset suojakeinot entistä parempiin materiaaleihin tai elektronisiin komponentteihin, ja ne voivat kerätä tietoja käyttäjästä, työympäristöstä tai suojamien käytöstä. Tämän uuden teknologian sanotaan parantavan työntekijöiden turvallisuutta ja mukavuutta. Sen käytölle on kuitenkin vielä monia esteitä, joihin on löydettävä ratkaisu teknologian ottamiseksi onnistuneesti käyttöön.

Artikkelissa esitellään sidosryhmien kohtaamia haasteita, kuten testausta ja sertifiointia koskevien standardien ja asianmukaisen kehysrakenteen laatimista koskeva tarve. Lisäksi se sisältää suosituksia, joiden tarkoituksena on auttaa sidosryhmiä käyttämään parhaalla mahdollisella tavalla hyväksi älykkäistä henkilönsuojaimista mahdollisesti saatavaa hyötyä ja joissa korostetaan käyttäjien ja valmistajien välisen yhteistyön merkitystä.

Download in:EN

Lisäjulkaisut tästä aiheesta