Työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden seurantaan tarkoitetut älykkäät digitaaliset järjestelmät: tyypit, tehtävät ja tavoitteet

Keywords:

Digitaalisten työkalujen ja teknologioiden kehittyminen ja niiden saatavuuden lisääntyminen on johtanut digitaalisten työturvallisuuden ja työterveyden seurantajärjestelmien syntymiseen. Niiden avulla voidaan ehkäistä paremmin työntekijöiden altistumista vaaroille ja haitoille, sillä ne tarjoavat kattavia ja tarkkoja tietoja, joita ei ole saatavilla perinteisten työterveys- ja turvallisuusseurantamenetelmien avulla.

Tässä selvityksessä korostetaan digitaalisten työterveys- ja turvallisuusseurantajärjestelmien selkeän määritelmän merkitystä. Lisäksi siinä käsitellään niiden hyötyjä ja mahdollisia haasteita sekä työnantajien että työntekijöiden näkökulmasta ja korostetaan työvoiman osallistumisen merkitystä niiden käyttöönotossa ja toteuttamisessa.  

Lataa in: bg | cs | el | en | es | fr | it | pl | ro |