Työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden seurantaan tarkoitetut älykkäät digitaaliset järjestelmät: käyttöönoton optimointi

Keywords:

Muun muassa tekoälyn, koneoppimisen, puettavien laitteiden ja big data -sovellusten kaltaisten tekniikoiden kehittyminen ja niiden lisääntyvä käyttöönotto työpaikoilla muuttavat työterveyden ja -turvallisuuden seurannan sisältöä. 

Uusien työterveys- ja työturvallisuusseurantajärjestelmien yleinen onnistuminen perustuu käytettävissä olevien tutkimusten ja tietojen tehokkaaseen välittämiseen, jatkuviin standardointipyrkimyksiin koko EU:ssa ja osallistaviin täytäntöönpanoprosesseihin. Työntekijöiden yksityisyys ja tietosuoja ovat keskeisiä painopisteitä laajemmissa keskusteluissa, joita käydään työterveyden ja työturvallisuuden varmistamisesta kansallisella ja EU:n tasolla. 

Lataa in: el | en | hu |