Turvallisempaa ja terveellisempää työtä kaikenikäisille – Loppuanalyysi – Tiivistelmä
07/11/2016 Syötä: Raportit 15 sivua

Turvallisempaa ja terveellisempää työtä kaikenikäisille – Loppuanalyysi – Tiivistelmä

Keywords:Ikääntyminen ja TTT, Campaign 2016-2017

Tiivistelmä perustuu työvoiman ikääntymisestä johtuvia työsuojeluhaasteita koskevan, Euroopan parlamentin käynnistämän ja EU-OSHAn johtaman kolmivuotisen kokeiluhankkeen keskeisistä tuloksista laadittuun raporttiin.

Havainnot perustuvat ikääntymistä ja työsuojelua sekä kuntoutusta ja työhönpaluuta koskeviin katsauksiin; kestävää työtä sekä kuntoutusta ja työhönpaluuta koskevien nykyisten toimintalinjojen, ohjelmien ja aloitteiden tarkasteluun 28 EU-maassa ja neljässä Efta-maassa sekä analyysiin tekijöistä, jotka edesauttavat työvoiman ikääntymiseen liittyvien, ennalta ehkäisevien ja terveyttä edistävien käytäntöjen toteuttamista työpaikoilla.

Hankkeessa pyrittiin myös arvioimaan, mitä työsuojelujärjestelmiltä edellytetään, jotta työvoiman ikääntyminen voitaisiin ottaa huomioon ja taata parempi suojelu koko työuran ajan.

Lataukset
download

Lisäjulkaisut tästä aiheesta