Turvallisempaa ja terveellisempää työtä kaikenikäisille – maakohtainen raportti: Suomi
14/03/2016 Syötä: Raportit 50 sivua

Turvallisempaa ja terveellisempää työtä kaikenikäisille – maakohtainen raportti: Suomi

Keywords:Ikääntyminen ja TTT

Maakohtaisissa raporteissa tarkastellaan EU:n jäsenvaltioiden ja EFTA-maiden politiikkaa, strategioita ja ohjelmia, joilla käsitellään työvoiman ikääntymisen haasteita työsuojelussa sekä muilla työsuojeluun vaikuttavilla politiikan aloilla. Näitä ovat esimerkiksi työllisyys, sosiaaliasiat, kansanterveys ja koulutus, mukaan lukien kuntoutumista/työhönpaluuta tukevat toimintalinjat, strategiat ja ohjelmat. Raporteissa tarkastellaan väestömuutosta koskevien toimintalinjojen kehityssuuntia ja aloitteita Euroopassa.

Lataukset
download

Lisäjulkaisut tästä aiheesta