Töihin paluu TULE-sairauteen liittyvän sairausloman jälkeen työhön liittyvien psykososiaalisten riskien kannalta

Keywords:

Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet (TULE-sairaudet) ovat yksi työntekijöiden useimmiten ilmoittamista terveysongelmista, ja ne aiheuttavat huomattavan osan sairauspoissaoloista.

Tässä artikkelissa tarkastellaan psykososiaalisten riskien vaikutusta TULE-sairauksia sairastavien työntekijöiden työhön paluuseen. Siinä todetaan, että onnistuneeseen työhön paluuseen kuuluvat kokonaisvaltainen fyysisten ja psykososiaalisten riskien kartoitus, etukäteen suunniteltu työhön paluun ohjelma, työntekijän osallistuminen
prosessin eri vaiheisiin sekä positiivinen ja kannustava työympäristö.

Artikkelissa esitellään hyvien käytäntöjen periaatteet onnistuneelle töihin paluulle ja annetaan esimerkkejä hyvistä käytännöistä.

Lataa in: en | fi | fr | is | nl | ro | sk | sl | tr |