Kuntoutusta ja työhönpaluuta koskeva tutkimuskatsaus
11/07/2016 Syötä: Raportit 86 sivua

Kuntoutusta ja työhönpaluuta koskeva tutkimuskatsaus

Keywords:Ikääntyminen ja TTT, Campaign 2020-2022, Kuntoutus

Työvoima Euroopassa ikääntyy. Iäkkäät työntekijät ovat erityisessä vaarassa joutua varhain työkyvyttömyyseläkkeelle ja pitkille sairauslomille, joista aiheutuvat kustannukset ovat huomattavat. Katsauksen tarkoituksena on esittää ajantasainen tiivistelmä ammatillisen kuntoutuksen ja työhönpaluun tuen järjestelmistä, ohjelmista ja toimenpiteistä sekä niiden eri osista. Siinä analysoidaan tämänhetkistä tutkimustietoa toimien tehokkuudesta ja tarkastellaan onnistuneen ja kestävän kuntoutuksen ja työhönpaluun taustalla olevia tekijöitä.

Download in:EN

Lisäjulkaisut tästä aiheesta