Kuntoutus ja työhönpaluu. Analyysiraportti EU:n ja jäsenvaltioiden toimintalinjoista, strategioista ja ohjelmista – Tietolehtinen

Keywords:

Raportissa luodaan työvoiman ikääntymisen pohjalta katsaus kuntoutuksen ja työhönpaluun toimintamalleihin eri puolilla Eurooppaa. Siinä tutkitaan tekijöitä, jotka vaikuttavat siihen, kehitetäänkö ja toteutetaanko kuntoutuksen ja työhönpaluun järjestelmiä eri maissa, ja pyritään tunnistamaan näiden järjestelmien konkreettisia onnistumisen osatekijöitä Euroopassa. Siinä käsitellään myös toimintalinjojen kannalta merkittäviä havaintoja ja määritellään aloja, joilla tarvitaan lisätutkimusta nykyisten tiedonpuutteiden korjaamiseksi.

Lataa in: cs | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hr | hu | lt | lv | pl | pt | sk | sv |