Psykososiaaliset tekijät työperäisten tuki- ja liikuntaelinsairauksien (TULES) ehkäisyssä

Keywords:

Työperäiset tuki- ja liikuntaelinsairaudet liittyvät yleensä fyysisiin riskitekijöihin, kuten raskaisiin kuormiin tai toistuviin liikkeisiin. Kuitenkin myös psykososiaalisilla tekijöillä voi olla merkittävä rooli. Psykososiaaliset tekijät lisäävät TULE-sairauksiin sairastumisen riskiä ja pahentavat olemassa olevia TULE-sairauksia. Tämän lisäksi ne voivat muodostaa esteen työhön paluulle.

Tässä tiedotteessa yksilöidään TULE-sairauksiin liittyviä psykososiaalisia tekijöitä, joita ovat muun muassa liian suuri työmäärä ja heikko sosiaalinen tuki, ja selitetään näiden stressitekijöiden vaikutusta ihmisen fysiologiaan. Tiedotteessa osoitetaan, että stressitekijöiden vaikutusten minimoimisessa keskeistä on kokonaisvaltainen ja osallistava työpaikan riskinarviointi, jossa otetaan huomioon sekä fyysiset että psykososiaaliset tekijät.

Lataa in: de | el | en | fi | fr | hr | hu | is | mt | nl | no | pt |