Maatalouden, karjanhoidon, puutarhaviljelyn ja metsätalouden työntekijöiden työsuojelu
17/08/2017 Syötä: Eurooppalaiset oppaat 176 sivua

Maatalouden, karjanhoidon, puutarhaviljelyn ja metsätalouden työntekijöiden työsuojelu

Keywords:Workers, Terveyden edistäminen työpaikoilla

Tässä oppaassa, joka ei ole oikeudellisesti sitova, on tietoa ja esimerkkejä hyvistä käytännöistä, jotka liittyvät työsuojeludirektiivien täytäntöönpanoon, sekä muita tarpeellisia tietoja, kuten selityksiä ja käytännön esimerkkejä vaaroista ja riskeistä kaikissa maanviljelyn, puutarhaviljelyn ja metsätalouden työvaiheissa. Oppaan tarkoitukseena on auttaa kaikkia sidosryhmiä, erityisesti viljelijöitä, esimiehiä (erityisesti pk-yrityksissä), työnantajia, työntekijöitä ja heidän edustajiaan ynnä muita noudattamaan direktiivejä ja hallitsemaan asianmukaisesti työperäisten riskien ehkäisyä. Oppaassa on myös yhteenveto eri EU:n direktiiveistä, viitetietoja ja kirjallisuusluettelo tietojen toimittajista, sanasto, luettelo keskeisistä kysymyksistä ja aihekohtainen luettelo, taulukko käytännön esimerkeistä ja yleisluontoinen luettelo sidosryhmien velvollisuuksista. Oppaassa on monia erilaisia esimerkkejä hyvistä käytännöistä, jotka on joko valittu EU:n jäsenvaltioissa käytössä olevista oppaista tai laadittu erityisesti tätä opasta varten. Tämä julkaisu on saatavana paperiversiona kaikilla kielillä.

Download in:BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | RO | SK | SL | SV

Lisäjulkaisut tästä aiheesta