Esitys: Työsuojelun merkitys sekä työperäisten vammojen ja sairauksien yhteiskunnalliset kustannukset
24/08/2020 Syötä: Esitykset 27 sivua

Esitys: Työsuojelun merkitys sekä työperäisten vammojen ja sairauksien yhteiskunnalliset kustannukset

Keywords:Hyvä työterveys ja työturvallisuus on yrityksen etu

Tämä esitys on yhteenveto toisesta EU-OSHA-hankkeen vaiheesta, joka koskee työtapaturmien, ammattitautien ja kuolemaan johtavien työtapaturmien kustannusarviointia Euroopassa. Kustannusten arvioimiseksi on kehitetty kaksi mallia:

  • alhaalta ylös -malli perustuu kustannusten yksittäisiin tekijöihin – suoriin, epäsuoriin ja aineettomiin kustannuksiin
  • ylhäältä alas -malli perustuu kansainvälisiin tietoihin tapaturmien ja sairauksien kokonaisrasitteesta.

Kustannusarvioissa on keskitytty viiteen maahan — Suomeen, Saksaan, Alankomaihin, Italiaan ja Puolaan — koska niistä on olemassa tarpeeksi tietoa ja ne edustavat maantieteellisesti sekä teollisuuden ja sosiaalijärjestelmien eri näkökulmista monimuotoista Eurooppaa. Eri mallien tuloksia verrataan keskenään, niiden vahvuudet ja heikkoudet otetaan huomioon ja niiden päättäjien kannalta tärkeät vaikutukset tutkitaan.

Lataa in:DA | DE | EL | EN | FI | FR | LT | MT | PL | RO | SV

Lisäjulkaisut tästä aiheesta