Työsuojelu ja työn tulevaisuus: tekoälytyökalujen edut ja riskit työpaikoilla
05/07/2019 Syötä: Muistiot 18 sivua

Työsuojelu ja työn tulevaisuus: tekoälytyökalujen edut ja riskit työpaikoilla

Keywords:ICT/digitalisation

Tässä artikkelissa käsitellään vaikutuksia, joita digitaalisen kehityksen tulosten, kuten tekoälyn ja massadatan, käytöllä voi olla työpaikan työsuojeluun.

On selvää, että digitaalinen kehitys muuttaa työskentelytapaamme huomattavasti. Vielä on kuitenkin epäselvää, miten se vaikuttaa työhyvinvointiin sekä työterveyteen ja työturvallisuuteen. Artikkelissa annetaan esimerkkejä siitä, miten tekoälyä käytetään työpaikoilla. Sitä hyödynnetään muun muassa ihmisten analysoinnissa ja palvelukseenottomenettelyissä henkilöstöhallinnossa, tekoälyllä laajennettuun todellisuuteen perustuvassa robotiikassa, tukikeskusten asiointiboteissa ja tuotannon kokoonpanolinjoilla käytettävässä puettavassa teknologiassa.

Artikkelissa käsitellään tällaisen teknologian heikon täytäntöönpanon mahdollisia vaikutuksia ja onnistuneen täytäntöönpanon edellytyksiä. 

Download in:EN

Lisäjulkaisut tästä aiheesta